Mikä Huomisen Hattula?

Huomisen Hattula on puoluepoliittisesti sitoutumattomien hattulalaisten muodostama epävirallinen ryhmittymä. Toiminnassa mukana olevat ihmiset ovat kiinnostuneita kantamaan vastuuta yhteisistä asioista, mutta eivät halua ottaa taakakseen puolueiden mukana tulevaa ideologista painolastia. Ryhmäläisiä yhdistäviä arvoja ovat mm. avoimuus, oikeudenmukaisuus ja demokratian kunnioittaminen.

Huomisen Hattulan valtuustoryhmä ei tee ”poliittisia lehmänkauppoja” eikä ryhmäpäätöksiä vaan asioista keskustellaan faktojen pohjalta ja avoimesti. Sen jälkeen jokainen on täysin vapaa tekemään päätöksen oman näkemyksensä mukaisesti.


Tärkeimmät teemat valtuustokaudelle 2021-2025:

1) Avoimuus

Kuntalaisille pitää kertoa avoimesti päätöksentekoon tulossa olevista asioista – ei ole millään muotoa mielekästä, että niistä uutisoidaan ainoastaan jälkikäteen. Myös asioihin liittyvistä taustafaktoista (talouslaskelmista, toiminnallisista vaikutuksista jne.) pitää käydä niin avointa keskustelua kuin salassapitosäädökset huomioiden on mahdollista.

Kunnan toimintaa pyritään kehittämään avoimempaan suuntaan vaatimalla mm. tehokkaampaa viestintää ja erilaisten tausta-aineistojen julkaisemista avoimessa tietoverkossa.

2) Kuntalaisten osallistaminen

On tärkeää, että kaikki halukkaat kuntalaiset voivat omalta osaltaan osallistua poliittiseen keskusteluun ja olla vuorovaikutuksessa luottamushenkilöiden kanssa. Huomisen Hattulan valtuustoryhmän jäsenet sitoutuvat siihen, että he ovat tavoitettavissa ja osallistuvat keskusteluun erikseen sovittavilla sosiaalisen median foorumeilla.

Kuntalaisten mielipidettä ja näkemystä erilaisista asioista pitää kysyä aiempaa matalammalla kynnyksellä. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuudet järjestää niin virallisia kuin epävirallisia kyselyitä helposti ja kustannustehokkaasti – toistaiseksi tätä ei ole hyödynnetty Hattulassa lainkaan. Mm. osallistava budjetointi pitää saada mahdollisimman nopeasti käyntiin.


Tässä blogikirjoituksessa kerrotaan tarkemmin Huomisen Hattulan taustoista: Kuntavaalit 2021 – Huomisen Hattula

Huomisen Hattulan valtuustoryhmän valtuustokaudella 2021-2025 muodostavat Mirka Saarinen ja Mikko Sabel (valtuuston jäsenet) sekä Tapu Sirkka ja Suvi-Maria Sabel (varavaltuutetut).

Ryhmittymän yhteinen fb-sivu löytyy täältä: https://www.facebook.com/huomisenhattula

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Paula Nygård Photograhy