Arvojani ja ajatuksiani

Itselleni tärkeitä asioita ovat etenkin lapset ja nuoret sekä heidän kasvatuksensa ja koulutuksensa. Erittäin lähellä sydäntäni ovat myös liikunta ja luonto eri muodoissaan. Arvomaailmaani täydentää toivomus tasa-arvoisesta yhteiskunnasta ja sopuisasta elosta ihmisten kesken. Suomi on läpi historiansa ollut vahva kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla, mutta viime vuosina suunta on ollut huolestuttava monessakin mielessä. Tätä kierrettä haluan olla katkaisemassa. Kaikista tärkein työ tehdään tunnetusti ruohonjuuritasolla eli tässä tapauksessa kunnissa ja kaupungeissa.

Päätöksenteon puolella arvostan avoimuutta ja sitä, että päätökset pohjautuvat faktoihin. Eturyhmäajattelu ja vahvat ideologiset näkemykset eivät saa ohjata valintoja vaan keskiössä pitää olla yhteinen hyvä ja kunnan kokonaisvaltainen kehittyminen. Demokratiaan kuuluu, että kuntalaisten näkemyksiä arvostetaan ja omasta mielestäni ihmisiä pitäisi osallistaa päätöksentekoon selvästi nykyistä enemmän.

Kunnanvaltuutettuna olen pyrkinyt osaltani vaikuttamaan siihen, että Hattulassa tehdään järkeviä ja hyvin perusteltuja päätöksiä. Lisäksi pyrin ajamaan arvomaailmani mukaisia asioita parhaan kykyni mukaan. Sen enempää ei mielestäni keneltäkään voi vaatia. Täytyy muistaa, että politiikka on ennen kaikkea yhteispeliä. ?