Valtuustoaloitteen kautta parannusta koulukyyteihin?

Hattulan koulukuljetukset ovat aiheuttaneet viime vuosina erittäin paljon harmaita hiuksia ja hammasten kiristelyä. Aihe on tärkeä, koska monet lapset joutuvat turvautumaan kuljetuksiin koko koulutaipaleensa ajan ja merkittävä osa (25-30%) kaikista hattulalaisista nuorista on kuljetusten piirissä viimeistään yläkouluiässä. ”Sivukylillä” ja haja-asutusalueilla asuvat kuntalaiset ovat monella tapaa heikommassa asemassa kuin kuntakeskuksen asukkaat, joten koulukuljetusten kaltaisen lakisääteisen palvelun olisi pakko toimia – ja moitteettomasti.

Vuoteen 2017 asti kuljetusten järjestely hoidettiin täysin kunnan omana toimintana ja homma toimi hyvin. Syksyllä 2017 Hattulan kuljetukset siirrettiin seudulliseen yksikköön eli käytännössä Hämeenlinnan järjestelyvastuun alaisuuteen. Ongelmat alkoivat välittömästi ja ovat jatkuneet siitä tähän hetkeen asti. Mm. elokuussa 2019 Hämeen Sanomat kirjoitti aiheesta (löytyy täältä). Tuolloin vastuuta toimimattomuudesta sysättiin isolta osin kunnan suuntaan, mutta esimerkiksi tänä vuonna tarvittavat tiedot on ihan todistetusti lähetetty ajallaan – lopputuloksena elokuussa koulujen alkaessa kaaos oli täsmälleen samanlainen kuin aina ennenkin.

Yritin tarttua tähän aiheeseen jo tuoreeltaan ensimmäisen valtuustokauteni alkupuolella (2018). Silloin järjestelyvastuun muutos oli vasta tehty ja ehkä ajateltiin, että toiminta alkaa paranemaan kunhan hommaa saadaan hetken aikaa pyöritettyä. Toisin on kuitenkin käynyt. Muun muassa Hattulan kuljetuksista vastaava kuljetussuunnittelija on vaihtunut – ja vaihtuu yhä edelleen – jatkuvasti, keskimäärin pari kertaa kalenterivuodessa. Mielestäni tuollainen vaihtuvuus kertoo kyllä siitä, että ongelmia on nimenomaan Hämeenlinnan päässä ja tällainen keskitetty järjestelyvastuu ei ole ollut millään muotoa onnistunut ratkaisu.

Henkilökohtaisesti en lainkaan ymmärrä miksi vastuu tällaisessa asiassa on ylipäätään annettu kuntarajojen ulkopuolelle – varsinkin kun tietojeni mukaan siirrolla ei ole saavutettu minkäänlaisia kustannussäästöjä. Hämeenlinnaa naapurikunnassa esiintyvät toiminnalliset ongelmat eivät juurikaan liikauta ja toisaalta samaan aikaan Hattulan keinot puuttua epäkohtiin ovat olemattomat. On todella typerää maksaa Hämeenlinnalle (huonosta) palvelusta, kun samat asiat voitaisiin ihan yhtä hyvin tehdä kunnan omana toimintana.

Summa summarum – oma mittani tämän pelleilyn suhteen on nyt täynnä. Jätin tällä viikolla valtuustoaloitteen, jossa esitin asian perusteellista selvittämistä. Millä aikataululla kuljetusten järjestelyvastuu voitaisiin palauttaa kunnan omaksi toiminnaksi ja millaiset taloudelliset seuraukset siirrosta syntyisivät? Ikävä kyllä en halua olla turhan optimistinen aloitteeni suhteen. Historiaan peilaten olen nimittäin aika varma, että viranhaltijaosastomme keksii perustelut sille, että tätä luokattoman huonosti toimivaa ostopalvelua kannattaa jatkaa. Valtuustoaloitteen kautta asia on kuitenkin julkinen ja perustelujen täytyy kestää objektiivinen tarkastelu. Jään mielenkiinnolla odottamaan vastinetta. ?


Valtuustoaloite: Koulukuljetusten järjestelyvastuun palauttaminen Hattulan kunnan omaksi toiminnaksi

Hattulassa koulukuljetusten piirissä on erittäin suuri määrä oppilaita. Kevääseen 2017 asti kunta suunnitteli ja kilpailutti kuljetukset itse, mutta 1.8.2017 toiminta siirrettiin Hämeenlinnan joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikköön.

Syksystä 2017 alkaen koulukuljetuksissa on ollut huomattavan paljon erilaisia toiminnallisia ongelmia. Mm. kuljetusten aikataulut eivät ole sopineet yhteen koulujen aikataulujen kanssa, kuljetukset eivät ole toteutuneet kaikkien oppilaiden kohdalla sovitusti ja poikkeusaikataulujen järjestäminen on ollut äärimmäisen kankeaa. Myöskään yhteydenpito oppilaiden huoltajien ja kuljetussuunnittelijan välillä ei ole aina toiminut. Uuteen toimintamalliin siirtyminen aiheuttaa usein alussa haasteita, mutta koulukuljetuksiin liittyvät ongelmat ovat pysyneet suurina vaikka käynnissä on nyt jo seudullisen kuljetusyksikön viides toimintavuosi.

Osa haasteista selittynee sillä, että vaihtuvuus työntekijöiden osalta on ollut erittäin suurta. Hattulan kuljetuksista vastaava kuljetussuunnittelija on vaihtunut keskimäärin kaksi kertaa jokaisen kalenterivuoden aikana. Ostopalveluna hankitussa toiminnassa Hattulan kunta ei voi millään tavalla vaikuttaa rekrytointeihin tai työhyvinvointiin eikä sitä kautta pystytä parantamaan jatkuvuutta. Kaiken kaikkiaan Hattulan mahdollisuudet vaikuttaa kuljetustoiminnan laatuun ovat tuntuneet erittäin heikoilta.

Seudulliseen kuljetusyksikköön liittymisellä haettiin kustannussäästöjä, mutta ainakaan ensimmäisinä toimintavuosina minkäänlaista positiivista talousvaikutusta ei ollut havaittavissa. Hattulan kunta maksaa Hämeenlinnalle koko ajan merkittävän osan yhden kuljetussuunnittelijan työpanoksesta ja täsmälleen sama työ voitaisiin tehdä myös kunnan itse palkkaaman työntekijän toimesta. Tällöin vaikutusmahdollisuudet ja kunnan määräysvalta olisivat aivan eri tasolla kuin nyt. Vuoteen 2017 asti kuljetusten järjestäminen oli osa yhden sivistystoimiston henkilön työnkuvaa ja tuolloin toiminnallisia ongelmia oli merkittävästi vähemmän.

Esitän, että selvitetään:

1) Millä aikataululla on mahdollista siirtää koulukuljetusten järjestelyvastuu takaisin Hattulan
kunnan omaksi toiminnaksi?

2) Mitkä ovat siirron taloudelliset vaikutukset?

Hattulassa
20.10.2021

Mikko Sabel