Kuntavaalit 2021 – Huomisen Hattula

Seuraavat kuntavaalit odottavat seitsemän kuukauden päässä ja puolueet alkavat vähitellen astua julkisuuteen  ehdokkaittensa kanssa. Myös Hattulassa näin on tapahtunut jo ainakin vasemmistoliiton ja vihreiden kohdalla. Kuten osa ehkä huomasi, vihreiden ehdokkaiden joukossa ei ollut meikäläisen nimeä. Ennakoin tätä jo vuodenvaihteessa kirjoittamassani blogikirjoituksessa ja nyt asia on lopullisesti varmistunut.

Haluan vielä tässä vaiheessa uudemman kerran korostaa, että kyse ei ole millään muotoa henkilöristiriidoista. Valtuustoryhmämme on toiminut erinomaisesti – vuorovaikutus on ollut avointa ja myös erilaisia mielipiteitä on kunnioitettu. Yhtä lailla seutukunnallisella tasolla kaikki tuntemani vihreiden ryhmien edustajat ovat huipputyyppejä ja heidän kanssaan on ollut mahtavaa tehdä yhteistyötä. Ratkaisussa on kyse suuremmista linjoista – tavasta tehdä politiikkaa.

 

Hattulassa perinteinen poliittinen kulttuuri elää edelleen turhan vahvana ja ikävä kyllä se ei palvele kunnan etua. Ryhmäpäätökset, poliittiset lehmänkaupat ja pienen piirin sopimiset eivät ole tätä päivää. Viimeisimpänä esimerkkinä toimii elokuussa käsitelty kunnanhallituksen erottamiseen tähdännyt epäluottamuslause – puhdasta politikointia. Vaikka itsekin koen jonkinlaista epäluottamusta nykyisen hallituksen toimintatapoihin (lisää voi lukea mm. täältä), niin silti ei olisi ollut olemassa ainoatakaan järjellistä syytä siihen, että uusi hallitus olisi polkaistu jalkeille tässä vaiheessa valtuustokautta. Sellainen olisi yksiselitteisesti kunnan edun vastaista.

Paikallistason ongelmien lisäksi viimeisen parin vuoden aikana olen pettymyksekseni joutunut huomaamaan, että myös vihreiden toiminta valtakunnallisella tasolla on alkanut muistuttaa enemmän “perinteisiä” puolueita. Ideologinen ajattelu on noussut asiakysymysten yläpuolelle ja politiikkaa tehdään “niin kuin sitä on aina tehty”. Viimeisestä saatiin kesällä esimerkki eduskunnassa, kun vihreät äänestivät kokoomuksen tekemää viinien ulosmyyntiesitystä vastaan. Vain ja ainoastaan siitä syystä, että “hallitus-oppositiopolitiikka toimii niin”.

Tätä ajattelumallia en voi itse hyväksyä. Maailma muuttuu vain, jos sitä aktiivisesti muutetaan. Vihreät on ollut tähän asti ennakkoluulottomasti etulinjassa muuttamassa poliittista kenttää ja toimintakulttuuria – ja heille kuuluu siitä iso kiitos. Nyt kuitenkin toiminta on selkeästi “taantunut” ja haluan omalla esimerkilläni protestoida tätä suuntausta vastaan.

Asioihin pitää suhtautua asioina ja toivon, että tämä ymmärretään myös vihreiden suunnalla. Osa on varmasti sitä mieltä, että asioita pitäisi yrittää muuttaa sisältä päin, mutta se on tässä tapauksessa liian pitkä ja kivinen tie. Esimerkiksi paikallistasolla muutosta pitää saada aikaiseksi jo ensi keväänä. Minulla ei ole mitään syytä polttaa siltoja takanani ja toivon, että kaikki näkevät asian samalla tavalla. Aion jatkaa sovitusti vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana valtuustokauden loppuun asti eikä myöskään paluu vihreiden edustajaksi joskus tulevaisuudessa ole millään tavalla poissuljettu skenaario.

 

No – mitä siis nyt? Mitä tapahtuu seuraavissa kuntavaaleissa? Rehellisesti sanottuna minulla ei ole vielä täydellistä vastausta tuohon kysymykseen. Varmaa on kuitenkin se, että lähdemme yhdessä toisen valtuutetun kanssa kokoamaan jonkinlaista uutta ryhmittymää. Tiedostan suhteellisen vaalitavan ongelmallisuuden ja sen, että ihmiset ovat tottuneet äänestämään perinteisiä puolueita. Minusta on kuitenkin reilua tarjota hattulalaisille myös jonkinlainen vaihtoehto sille. Tämä on siis tietoinen riski ja se otetaan hymyssä suin. Jos hanke ei kanna mihinkään, niin se on minulle henkilökohtaisesti ihan fine. Silloinhan tässäkin tekstissä esitetylle muutokselle ei ole laajaa tarvetta vaan (lähes) kaikki ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen. Puoluepolitikointi jatkukoon ilman minua.

 

Uuden ryhmittymän perusarvoja ovat faktoihin perustuva päätöksenteko, oikeudenmukaisuus ja demokratian perusarvojen kunnioittaminen. Asioista keskustellaan yhdessä ja sen jälkeen jokainen on aina vapaa tekemään sellaisen päätöksen kuin itse kokee parhaaksi. Ryhmäkurille tai minkäänlaiselle pienen piirin päätöksenteolle ei ole sijaa. Oma harras toiveeni on, että ryhmässä ei myöskään tunneta mitään ideologista painolastia, vaan jokainen asia käsitellään omana kokonaisuutenaan ja omassa kontekstissaan. Ei siis olla periaatteellisesti vasemmalla eikä oikealla – eikä myöskään keskustassa. Korkeintaan keskellä. 😀

Tapahtuuko uuden ryhmän ulostulo vaaleissa kokonaan sitoutumattomalla yhteislistalla vai hyödyntäen jotain olemassaolevaa taustaorganisaatiota – sen aika näyttää. Asiasta keskustellaan kiinnostuneiden kesken ja myöhemmin tehdään demokraattinen päätös, johon kaikki toivottavasti sitoutuvat. Tällä hetkellä ryhmän työnimenä toimii yksinkertaisesti “Huomisen Hattula”. Viitekehystä huomattavasti tärkeämpää on se, että asioita tehdään jatkossa eri tavalla kuin politiikassa on totuttu – ja että keskiössä on yksinomaan kunnan ja kuntalaisten etu.

Toivotan siis ihan kaikki kuntalaiset tervetulleiksi mukaan uudistamaan ja kehittämään yhteistä kuntaamme! Jokaiselle löytyy varmasti sopiva rooli tässä kehitystyössä. Aiempi poliittinen tausta jossakin olemassaolevassa organisaatiossa ei ole sen enempää vaatimus kuin rasite. Pääasia on, että löytyy halua uudistaa poliittista toimintakulttuuria ja päästä eroon vanhanaikaisesta jakolinja-ajattelusta.

 

Kiinnostuneet saavat minuun yhteyden niin sähköpostilla kuin facebookin tai twitterin välityksellä ja toki voi myös soittaa tai tulla kaupassa nykäisemään hihasta. Vaikka ei olisi valmis lähtemään ehdokkaaksi, niin kannattaa silti olla kontaktissa. Ketään ei pakoteta mihinkään, mutta mielipiteitä kuunnellaan kyllä. Tarkoitus on jatkossa myös perustaa keskusteluryhmä, jossa jokainen saa kertoa vapaasti oman näkemyksensä päätöksenteossa olevista asioista. Tämän matalampaa kynnystä vaikuttamiseen en oikein osaa rakentaa – ovelta ovelle koputteleminen on kuitenkin melko lailla last season. 🙂