Aluevaalit ja Liike Nyt

Aluevaalien ehdokasasettelu on nyt päättynyt ja ehdokastiedot ovat pian julkisia. Omalta osaltani totean, että olen näissä vaaleissa ehdolla Liike Nytin listalla sitoutumattomana ehdokkaana. Kerron tässä kirjoituksessa hieman taustoja sekä ehdokkuudelle ylipäätään että puoluevalinnalle.


Miksi ehdokkaana?

Myönnän avoimesti, että en ole sote-puolen ammattilainen enkä asiantuntija. Tästä huolimatta – tai ehkä juuri siksi – koen, että minulla olisi annettavaa myös hyvinvointialueen päätöksentekoon. Mikäli päättäviin elimiin valitaan pelkästään sote-asiantuntijoita, näkemykset helposti yksipuolistuvat ja esimerkiksi talousasiat jäävät taka-alalle.

Omat vahvuuteni ovat mm. faktojen ja data-aineiston käsittelyssä sekä isojen kokonaisuuksien hallinnassa. Ymmärrän (talous)lukuja sekä sitä mistä ne muodostuvat. Haluaisin olla mukana varmistamassa, että hyvinvointialueen toiminta on kustannustehokasta ja tasa-arvoista. On ensiarvoisen tärkeää, että hallintobyrokratiaa karsitaan ja silti samaan aikaan kaikkia Kanta-Hämeen asukkaita kohdellaan oikeudenmukaisesti.


Miksi Liike Nyt?

Huomisen Hattula on luotu paikallistason toimintaan. Aluetasolla vaikuttaminen vaatii selvästi isommat hartiat ja mikä vielä tärkeämpää – kontakteja eri puolilla hyvinvointialuetta. Aidosti sitoutumattoman verkoston rakentaminen on hyvin haasteellinen tehtävä ja tällä aikataululla se olisi ollut suorastaan mahdotonta.

Olen aiemmin ollut kuntavaaleissa ehdolla vihreiden listalla sitoutumattomana ehdokkaana, mutta kuten olen tuonut julki (mm. tässä kirjoituksessa) – kyseisessä puolueessa identiteettipolitiikka on noussut entistä vahvemmin keskiöön ja lisäksi poliittiset linjaukset ovat muuttuneet selkeästi vasemmistolaisiksi. Vihreät ei ole tällä hetkellä sellainen puolue, jonka arvomaailman takana pystyisin seisomaan.

Liike Nyt perustettiin ravistelemaan perinteisiä poliittisia rakenteita ja se on kiinnostanut itseäni perustamisestaan saakka. Yhtymäkohdat Huomisen Hattulaan ovat täysin selkeästi nähtävissä. Molemmat ryhmittymät tavoittelevat osallisuuden ja tavallisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä sekä järkiperäistä päätöksentekoa.


Liike Nyt perustaa toimintansa kuuteen perusperiaatteeseen:

  1. Jokaisesta on pidettävä huolta
  2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut
  3. Ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla
  4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa
  5. Yksilön arvostaminen
  6. Eurooppa-myönteisyys

Omassa arvomaailmassani pohjoismainen hyvinvointivaltio on tärkeässä roolissa, mutta kuten kirjoituksiani lukeneet tietävät – uskon vahvasti markkinatalouden voimaan ja sitä kautta suhtaudun totta kai positiivisesti myös yrittäjyyden vahvistamiseen. Ympäristökysymykset sekä yksilönvapaudet ovat minulle erittäin merkittäviä asioita ja pidän myös vahvaa Eurooppaa tärkeänä tekijänä globaalissa maailmassa. Pystyn siis satakymmenprosenttisesti allekirjoittamaan jokaisen edellä mainituista puolueen peruspilareista.

Yhteinen näkemyksemme ei suinkaan pääty tähän – sama suunta jatkuu myös Liike Nyt:in aluevaaliohjelmassa. Ohjelmalinjaus alkaa toteamuksella: “Liike Nyt ei hyväksy hallituksen sote-ratkaisua”. Olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että nykyisessä muodossaan uudistus ei ole paras mahdollinen ja sitä pitää pyrkiä jatkossa isosti korjaamaan. Nyt on kuitenkin sen suhteen myöhäistä nousta barrikadeille ja itkeä maahan kaatunutta sote-maitoa – tärkeää on päästä mukaan tekemään tästä versiosta niin hyvä ja tehokas kuin mahdollista.


Kuten voidaan havaita, Liike Nyt on ainakin tällä hetkellä puolue, joka vastaa erittäin hyvin omia näkemyksiäni ihan kaikilla tasoilla. Tässä vaiheessa aiheellinen kysymys lieneekin se, miksi minä en ole jo aiemmin siirtynyt edustamaan sitä? Syy on selvä. Minä en pidä puoluesidonnaisesta politiikasta ylipäätään. Liike Nyt on sekin puolue – hieman erilainen toki, mutta puolue silti. Myönnän, että Liike Nyt oli toisena vaihtoehtona pöydällä siinä vaiheessa kun Huomisen Hattulaa lähdettiin perustamaan, mutta tuolloin päädyimme porukalla aidosti sitoutumattomaan vaihtoehtoon.

Toinen aiheellinen kysymys on se, että mitä tapahtuu tästä eteenpäin? Se onkin sitten hankalampi kysymys eikä siihen ole olemassa valmista vastausta. Olen sopinut puoluejohdon kanssa ainoastaan siitä, että aluevaalien yli mennään näin. Edustan kuntatasolla Huomisen Hattulaa ja samaan aikaan olen Liike Nyt:in listalla sitoutumattomana ehdokkaana.

Vaalien jälkeen – tuloksesta riippuen – mietitään sitten jatkotoimenpiteitä. Jos vaalimenestystä tulee ja aluevaltuuston portit aukeavat, olen avoin sille ajatukselle, että siirryn kokonaisvaltaisesti edustamaan Liike Nyt:iä. Mikäli vaikuttaminen jatkuu ainoastaan paikallistasolla, se tapahtuu edelleen Huomisen Hattulan väreissä. Selvää on se, että kaikissa vaihtoehdoissa minä olen edelleen yksi ja sama Mikko, joka puolustaa täsmälleen samoja arvoja kuin tähänkin asti ja toimii täysillä niiden eteen. ?