Luottamuspaikkaneuvottelut 2021 – eteenpäin on menty

Ryhmien väliset luottamuspaikkaneuvottelut on nyt paikkajaon osalta saatu maaliin Hattulassa. Ensi viikolla keskustellaan enää tasa-arvolain asettamista vaatimuksista eli käytännössä tarkastellaan toimielinten kokoonpanoa sukupuolijakauman näkökulmasta.

Kokonaisuutena olen tyytyväinen niin neuvottelujen ilmapiiriin kuin myös lopputulokseen. Neljä vuotta sitten vastaava tilanne muistutti sanelupolitiikkaa ja pienemmät ryhmät joutuivat tyytymään siihen mitä isommat keskenään päättivät (lisää voi lukea täältä). Tällä kerralla keskustelu oli huomattavasti tasa-arvoisempaa, kaikkia kuunneltiin ja kaikkien ryhmien “ensisijaisia toiveita” pyrittiin – mielestäni hyvin onnistuneesti – toteuttamaan.

Vuoden 2021 neuvotteluille kuvaavaa lienee se, että suurin kiistakapula ja isoja ryhmiä hiertänyt kysymys ratkaistiin lopulta tavalla, jonka ryhmämme toinen neuvottelija kuiskasi minulle ja minä nostin ajatuksen kaikkien pureksittavaksi pöydälle. En missään tapauksessa halua kerätä lopputuloksesta mitään kunniaa ja on täysin mahdollista, että kyseinen vaihtoehto olisi jossain vaiheessa tullut muutenkin esille. Pointti on kuitenkin se, että pienet ryhmät eivät olleet näissä neuvotteluissa pelkästään seinäruusuina ja kuunteluoppilaina. Kaikki ryhmät osallistuivat aktiivisesti keskusteluun ja myös meitä pienempiä sekä meidän ajatuksiamme aidosti kuunneltiin.

Annetaan tässä nyt vielä julkinen kiitos kaikkien ryhmien neuvottelijoille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos!


Mitä neuvotteluista jäi sitten Huomisen Hattulalle käteen? Palaan ensi viikolla tarkemmin aiheen pariin kunhan kaikki on valmista nimilistaa myöten. Näillä näkymin kaksi oleellisinta tavoitetta on joka tapauksessa saavutettu.

1. Ryhmällämme on edustus kunnanhallituksen pöydän ääressä koko valtuustokauden ajan

Varsinaisen hallituspaikan jaamme vasemmistoliiton kanssa eli HH:n ryhmästä valitaan hallituksen jäsen kahden vuoden ajaksi. Toisen puolikkaan aikana meillä ei ole hallituksen äänivaltaista jäsenyyttä, mutta saamme silti edustajan hallituksen pöydän äärelle valtuuston varapuheenjohtajuuden kautta. Tämä on erittäin merkittävää tiedonsaannin ja asioiden valmistelun näkökulmasta. Äänivaltaisuus ei ole omasta mielestäni mikään autuaaksi tekevä asia, koska isot ryhmät kontrolloivat joka tapauksessa kunnanhallitusta. Ehdoton pääasia on se, että ryhmämme on mukana keskusteluissa siellä missä tärkeimpiä päätöksiä valmistellaan ja osin myös tehdään.

2. Luottamustehtävät vastaavat ihmisten henkilökohtaista ammattitaitoa ja kiinnostusta

Kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta tämä on neuvottelutuloksen oleellisin asia. Oikeanlaiset ihmiset pitää saada oikeille paikoille. Ikävä kyllä neuvotteluissa paikkojen “sopivuus” ei ole aina kaikkien ryhmien ykkösprioriteetti ja se on hieman harmillista. Omasta mielestäni vähintäänkin jonkinlaista alustavaa nimilistaa olisi syytä kuljettaa koko ajan rinnalla mukana. Se edesauttaisi optimaalisen neuvottelutuloksen ja sitä kautta organisaation rakentamista. On täysin turhaa haalia valtaa ja esimerkiksi puheenjohtajuuksia eri toimielimiin, jos ryhmältä ei kuitenkaan löydy sopivaa henkilöä kyseiseen tehtävään.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Huomisen Hattulalle osoitettavat luottamustehtävät vastaavat erittäin hyvin ryhmämme jäsenten ammattitaitoa, kykyjä ja kiinnostuksen kohteita.


Itse koen, että näiden neuvottelujen pohjalta on hyvä lähteä uutta valtuustokautta kohden. Kuten kaikki Hattulan politiikkaa seuranneet tietävät, edellisen kauden loppupuoliskoa värittivät riitely ja voimakas vastakkainasettelu. Välejä hiertäneet asiat eivät katoa taikaiskusta enkä todellakaan uskalla luvata tässä vaiheessa mitään muutoksen suhteen. Tärkeää jatkon kannalta olisi joka tapauksessa se, että ryhmien välinen kitka ei neuvotteluvaiheessa ainakaan lisäänny. Omasta mielestäni siinä on nyt onnistuttu ja samalla on saatu rakennettua myös kohtuullisen hyvä pohja puoluerajat ylittävälle yhteistyölle. Tulevaisuus näyttää mitä se tarkoittaa käytännössä.