Talouden tasapainottamista, osa 5 – eriävä mielipide

Kunnanhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelmaa. Tai oikeammin sitä oli tarkoitus käsitellä, mutta kunnanjohtajan esitys asian siirtämisestä voitti äänin 7-2. Itse esitin käsittelyn jatkamista, koska Parolan lukion lakkauttamisesityksen näkökulmasta ajankohta on jo nyt pahin mahdollinen ja asian siirtäminen vain hankaloittaa tilannetta entisestään. Samalla kertaa joidenkin toimenpiteiden säästövaikutukset pienenevät tämän vuoden osalta, koska säästöjen suuruus on täysin riippuvainen siitä, missä vaiheessa toimenpiteet pystytään käynnistämään.

Minä olin valmistautunut esittämään lukion lakkauttamisen poistamista listalta kokonaan ja olin laatinut valmiiksi listan mahdollisista vaihtoehtoisista säästökohteista, joilla lukion säästövaikutus voidaan kompensoida. Jätin päätöksestä eriävän mielipiteen (yhdessä KD:n Nina Aitolan kanssa) ja perustelut ovat tässä:

 

”Eriävä mielipide

Hattulan kunnanhallitus 18.2.2019

§ 21 Talouden tasapainottamisen ohjelma 2019 – 2021

 

Talouden tasapainottamisohjelman käsittelyä päätettiin siirtää myöhemmäksi, koska siinä esitetään Parolan lukion lakkauttamista ja valtuuston käsiteltäväksi on tulossa kuntalaisaloite, joka koskee lukion lakkauttamisesta pidettävää kansanäänestystä. Mikäli lukion lakkauttaminen olisi poistettu talouden tasapainottamisohjelman toimenpidelistauksesta, ohjelma olisi voitu käsitellä välittömästi kuntalaisaloitteesta huolimatta.

Lukion lakkauttaminen olisi ollut mahdollista poistaa esityksestä, koska vähintään samansuuruiset käyttötalouden säästöt voidaan saavuttaa myös muilla vaihtoehtoisilla toimenpiteillä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. perusopetuksen ICT-laitekannan vähentäminen, perusopetuksen hallinnon uudelleenorganisointi, kirjastoauton lakkauttaminen, rakentamattomien rakennuspaikkojen verotus, kunnan omistamien kiinteistöjen myynti ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden pienentäminen. Lisäksi tasapainottamista voidaan tarvittaessa jatkaa syksyllä vahvistamalla tulopohjaa kiinteistö- ja tuloverojen muodossa.

 

Tasapainottamisohjelma olisi pitänyt käsitellä välittömästi, koska

1) osa toimenpiteistä on sellaisia, joiden vaikuttavuus tämän vuoden osalta riippuu suoraan päätösajankohdasta ja siitä miten nopeasti päätetyt toimenpiteet saadaan käynnistettyä. Päätöksen siirtäminen pienentää ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden säästövaikutusta vuoden 2019 osalta.

 

2) päätöksen siirtäminen on lukion osalta epävarmuustekijä, joka saattaa vaikuttaa yhteishakuun osallistuviin nuoriin ja heidän valintoihinsa. Pahimmillaan tämä aiheuttaa sen, että Parolan lukion hakijamäärä jää odotettua pienemmäksi. Hakijamäärän ja sitä kautta opiskelijamäärän aleneminen vaikuttaa suoraan lukiolle kohdistettaviin valtionosuuksiin. Parolan lukion toiminta on suunniteltu tietylle opiskelijamäärälle eikä sitä pystytä mukauttamaan yhtäkkiä muuttuvaan toimintaympäristöön.

Mikäli Parolan lukio jatkaa toimintaansa ensi syksynä, valtionosuuksien mahdollinen pieneneminen kasvattaa lukioyksikön alijäämää ja sitä kautta kunnan rahoitusosuus suurenee vuosien 2019 ja 2020 osalta. Oppilasmäärän pieneneminen aiheuttaa lukiolle toiminnallisia haasteita myös tämän jälkeen.

 

3) päätöksen siirtäminen voi vaikuttaa Parolan lukion henkilökuntaan ja saattaa aiheuttaa sen, että kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta hakeutuu muualle työtehtäviin. Suurin osa opettajien viroista täytetään helmi- ja maaliskuussa. Epävarmuus Parolan lukion tulevaisuudesta voi saada henkilökunnan etsimään töitä muilta paikkakunnilta.

Myös koulutuskuntayhtymä Tavastia on ilmoittanut, että sillä on avoimia opettajanvirkoja, jotka on tarkoitus asettaa haettavaksi tänä keväänä. Kyseiset virat jätetään täyttämättä ainoastaan siinä tapauksessa, että Parolan lukio lakkautetaan ensi syksystä alkaen ja Parolan lukion henkilökunta siirtyy nyt avoimina oleviin tehtäviin. Mikäli lukiopäätös pitkittyy, Tavastian on avattava opettajanvirat julkiseen hakuun ennen lopullista päätöstä. Tällöin on todennäköistä, että osa Parolan lukion opettajista hakeutuu em. virkoihin ja sitä kautta töihin Tavastian Hämeenlinnan yksiköihin, joissa työpaikka on pysyvästi turvattuna.

Mikäli Parolan lukio jatkaa toimintaansa ensi syksynä, on mahdollista, että uutta henkilökuntaa joudutaan rekrytoimaan kiireellä kesän aikana ja sitä kautta jatkossa tarjottavan opetuksen laatu vaarantuu.”