Mielipidekirjoitus: Rohkeiden ratkaisujen aika

Valtuustoryhmillä on mahdollisuus kirjoittaa Hattulaan.fi-paikallislehteen haluamistaan ajankohtaisista asioista. Käytin tämänkertaisen vihreän valtuustoryhmän vuoron kunnan tulevaisuusnäkymien tarkasteluun. Mielestäni Hattulassa ollaan nyt monella tapaa vedenjakajalla – ei yksinomaan talouden tasapainottamisen vuoksi.

 

Rohkeiden ratkaisujen aika

Hattula on monien muiden kuntien tavoin erittäin hankalassa tilanteessa. Asukasluku on kääntynyt laskuun, valtionosuudet pienenevät jatkuvasti ja rahat eivät tahdo riittää nykyisen palvelutason ja -verkon ylläpitämiseen. Tämä on se paikka, jossa tulevaisuuden suuntaviivoja toden teolla piirretään. Alistuuko Hattula suosiolla Hämeenlinnan nukkumalähiöksi vai tavoitellaanko täällä nousua uudeksi elinvoimaisuuden saarekkeeksi?

Talouden tasapainottamistoimikunta on nyt oman esityksensä tehnyt ja ikävä kyllä se perustuu defensiiviseen strategiaan. Lukion lakkauttaminen on täydellinen tyyppiesimerkki siilipuolustuksesta. Suljetaan silmät, käperrytään kasaan ja uskotellaan, että kaikki paha poistuu odottamalla vähän aikaa. Tällä tavalla Hattulan ongelmat eivät ratkea. Päinvastoin – näin synnytetään negatiivisuuden kierre, joka johtaa vääjäämättä kunnan asteittaiseen alasajoon. Elinvoiman säilyttäminen ja kasvattaminen vaativat toisenlaista strategiaa ja rohkeita ratkaisuja.

Ensimmäinen osoitus rohkeudesta on myöntää omat virheensä. Lukion siirtäminen Tavastian hallinnon alle oli virhe, josta Hattula maksaa joka vuosi yli 100.000 euroa valtionosuuksien muodossa. Lakkauttamisen sijasta pitäisi selvittää olisiko tuo virhe mahdollista perua ja palauttaa lukiokoulutus takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Yhtä lailla myös digiloikan rysäyttäminen kerralla ja perusopetuksen nykyiseen hallintomalliin siirtyminen olivat virheitä, joista maksetaan joka vuosi ylisuurten kustannusten muodossa. Hattulan taloutta on täysin mahdollista korjata omaa toimintaa järkeistämällä – ei ainoastaan lakkauttamalla palveluja ja ulkoistamalla toimintoja.

Toinen ja tärkein rohkeuden merkki on tehdä asioita eri tavalla kuin muut. Esimerkiksi kouluverkon supistaminen ja kyläkoulujen lakkauttaminen ovat lähes jokaisen kunnan esityslistalla. Nyt pitää poiketa valtavirrasta. Kuinka monessa eteläsuomalaisessa kunnassa tarjotaan opetusta uudessa tai täysin remontoidussa kyläkoulussa järven rannalla? Hattulassa se olisi mahdollista – mutta löytyykö tarvittavaa rohkeutta?